קנאה וצרות עין

קנאה וצרות עין

תכונה אנושית וטבעית היא הקנאה. באופן אינסטינקטיבי היא מעוררת קונוטציות שליליות, אולם יש בה חלקים העשויים לקדם אותנו כבני אדם לעבר מחוז חפצנו שכן, הרצון להשיג משהו עשוי להניע אותנו לעבר המטרה. רגש זה של קנאה נוטה להיות מוכחש, היות והוא מעורר תחושות של חרדה, בושה וחוסר ערך. אולם מדובר